Συσκευασίες

Υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί τύποι συσκευασιών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς. Οι συσκευασίες αυτές χρησιμοποιούνται και για τις τρεις ποικιλίες σύκων.

20x30 EL

Είναι μια οικογενειακή συσκευασία σχεδιασμένη να χωράει σε κάθε τύπου ψυγείο. Τα σύκα τοποθετούνται σε πλαστική θήκη και κυμαίνονται από 8 έως 18 ανάλογα με το μέγεθος τους.

20x30 ORG EL

Είναι η ίδια συσκευασία με την προηγούμενη -20x30- με την διαφορά ότι χρησιμοποιείται μόνο για βιολογικά σύκα.

30x40 EL

Η συσκευασία αυτή είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί την πώληση ανά σύκο. Και εδώ τα σύκα τοποθετούνται σε πλαστικές θήκες και κυμαίνονται από 23 έως 36 σύκα ανάλογα με το μέγεθος τους.

30x40 33&36 EΛ

Είναι ακριβώς η ίδια συσκευασία με την προηγούμενη -30x40- με την διαφορά ότι περιέχει 33 ή 36 μικρά σύκα κάνοντας την, την πιο οικονομικά προσιτή συσκευασία.

225g Clams EL

Η συσκευασία παραμένει ίδια με πριν, όμως τώρα τα σύκα τοποθετούνται σε πλαστική συσκευασία (Clamshell) ώστε να διευκολυνθεί η πώληση στα super market. Στην συσκευασία αυτή περιέχονται 6 Clamshells και μέσα σε κάθε ένα από αυτά 4 φρέσκα σύκα. Το μέσο καθαρό βάρος τους είναι 225g.

60x40_CARTON
40x60 clams EL

Η συσκευασία αυτή είναι σχεδιασμένη να χωράει όλους του τύπους των διαθέσιμων Clamshells. Πιο συγκεριμένα χωράει 20, 24 και 30 Clamshells των 400g, 225g και 150g. Τα Clamshells των 400g περιέχονται 6 έως 8 σύκα, των 225g 4 ή 5 σύκα και των 150g 3 σύκα.

Στον πίνακα αυτό, είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες για τις παραπάνω συσκευασίες. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες για το μέσο ετήσιο βάρος των συσκευασιών και οι ακριβείς διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων. Η χωρητικότητα της κάθε παλέτας εξαρτάται από τον επιθυμητό τρόπο μεταφοράς.

packaging EL V2

Τιμολόγηση

 

Το βάρος του φρέσκου σύκου διαφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής. Σταδιακά αυξάνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο και στην συνέχεια μειώνεται. Εξαρτάται επίσης και από τις καιρικές συνθήκες της περιόδου. Για τους παραπάνω λόγους η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται ανά χαρτοκιβώτιο. Για λεπτομερέστερη πληροφόρηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Συσκευασίες

Υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί τύποι συσκευασιών ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς. Οι συσκευασίες αυτές χρησιμοποιούνται και για τις τρεις ποικιλίες σύκων.

redboxL
20x30 EL

Είναι μια οικογενειακή συσκευασία σχεδιασμένη να χωράει σε κάθε τύπου ψυγείο. Τα σύκα τοποθετούνται σε πλαστική θήκη και κυμαίνονται από 8 έως 18 ανάλογα με το μέγεθος τους.

greenboxL
20x30 ORG EL

Είναι η ίδια συσκευασία με την προηγούμενη -20x30- με την διαφορά ότι χρησιμοποιείται μόνο για βιολογικά σύκα.

box_closed_low
30x40 EL

Η συσκευασία αυτή είναι σχεδιασμένη να εξυπηρετεί την πώληση ανά σύκο. Και εδώ τα σύκα τοποθετούνται σε πλαστικές θήκες και κυμαίνονται από 23 έως 36 σύκα ανάλογα με το μέγεθος τους.

box_closed_low
30x40 33&36 EΛ

Είναι ακριβώς η ίδια συσκευασία με την προηγούμενη -30x40- με την διαφορά ότι περιέχει 33 ή 36 μικρά σύκα κάνοντας την, την πιο οικονομικά προσιτή συσκευασία.

boxfillL
225g Clams EL

Η συσκευασία παραμένει ίδια με πριν, όμως τώρα τα σύκα τοποθετούνται σε πλαστική συσκευασία (Clamshell) ώστε να διευκολυνθεί η πώληση στα super market. Στην συσκευασία αυτή περιέχονται 6 Clamshells και μέσα σε κάθε ένα από αυτά 4 φρέσκα σύκα. Το μέσο καθαρό βάρος τους είναι 225g.

60x40_CARTON
40x60 clams EL

Η συσκευασία αυτή είναι σχεδιασμένη να χωράει όλους του τύπους των διαθέσιμων Clamshells. Πιο συγκεριμένα χωράει 20, 24 και 30 Clamshells των 400g, 225g και 150g. Τα Clamshells των 400g περιέχονται 6 έως 8 σύκα, των 225g 4 ή 5 σύκα και των 150g 3 σύκα.

Στον πίνακα αυτό, είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες για τις παραπάνω συσκευασίες. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες για το μέσο ετήσιο βάρος των συσκευασιών και οι ακριβείς διαστάσεις των χαρτοκιβωτίων. Η χωρητικότητα της κάθε παλέτας εξαρτάται από τον επιθυμητό τρόπο μεταφοράς.

packaging EL V2

Τιμολόγηση

 

Το βάρος του φρέσκου σύκου διαφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής. Σταδιακά αυξάνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο και στην συνέχεια μειώνεται. Εξαρτάται επίσης και από τις καιρικές συνθήκες της περιόδου. Για τους παραπάνω λόγους η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται ανά χαρτοκιβώτιο. Για λεπτομερέστερη πληροφόρηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!